szyba energooszczedna

Najczęściej wybieranym rodzajem okien w Polsce są okna wykonane z PVC. Ich popularność jest powiązana nie tylko z relatywnie niskimi kosztami i dobrą jakością. Cechuje je także prosta konstrukcja, z którą warto się zapoznać przed zakupem. Do podstawowych elementów okna PVC można zaliczyć: ościeżnicę, profil, ramki, pakiet szybowy, okucia, uszczelki oraz klamki. Wszystko to wpływa na ocenę klasy, bezpieczeństwa i ciepła całej stolarki okiennej.

Ościeżnica i profil okienny

Ościeżnica jest elementem każdego okna. Umieszcza się w niej skrzydło, czyli profil z wbudowanym pakietem szybowym. Profile i ościeżnice produkowane z PVC wzmacnia się dodatkowo elementami metalowymi, co pozwala utrzymać okno w ryzach i zwiększyć jego wytrzymałość. Aluminium stosowane jest zamiennie z włóknem szklanym i tworzywami sztucznymi ze względu na lepsze właściwości cieplne. Profile posiadają ścianki zewnętrzne, które w oknach lepszej jakości mają grubość 2,5-3 milimetry.

Komory powietrzne

W ościeżnicach i profilach są komory powietrzne, których zadaniem jest ochrona pomieszczeń przed chłodem przenikającym z zewnątrz. Dla zwiększenia termoizolacji puste przestrzenie wypełniane są pianką poliuretanową. Chociaż standardem na rynku jest stolarka z pięcioma komorami, można kupić okna posiadające nawet osiem komór. Wraz z większą liczbą komór poprawiają się także właściwości izolacyjne.

Pakiety szybowe

W profilach umieszczane są pakiety szybowe. Najczęściej wybierane okna posiadają jedną komorę z dwoma szybami, które rozdziela ramka dystansowa wykonana z aluminium lub połączenia stali szlachetnej z tworzywem sztucznym. W ofercie producentów okien znaleźć można okna z większą liczbą szyb. Szkło w pakietach szybowych pokryte jest wysoko i niskoemisyjnymi powłokami, a przestrzeń pomiędzy poszczególnymi szybami wypełniona jest gazem szlachetnym. Tak skonstruowany pakiet spełnia określone funkcje termoizolacyjne.

Uszczelki

Pomiędzy ościeżnicą a profilem umiejscowione są uszczelki. Ich zadaniem jest poprawa funkcji izolacyjnej. Do ich produkcji wykorzystuje się materiały silikonowe i gumo podobne. Nowoczesne modele uszczelek produkowane są z termoplastycznego poliestrowego elastomeru (TPE). Standardem jest kolor czarny, jednak na rynku dostępne są także w innych kolorach.

Okucia

W nowoczesnych modelach okien nie stosują się już tradycyjnych zawiasów. Ich miejsce zajęły montowane okucia montowane na powierzchni profili, nazywane okuciami obwodowymi. Dzięki nim możliwy jest ruch skrzydeł względem ościeżnicy oraz mikrowentylacja.

Klamka

Małym elementem, ale niezwykle ważnym, jest klamka. Klamki umieszczane są w każdym skrzydle okiennym. Do ich zadań nie należy już wyłącznie otwieranie i zamykanie, ale także blokada otwarcia oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Współczesna stolarka okienna wyposażona jest w: blokadę obrotu klamki, hamulce okienne, magnetyczne zatrzaski balkonowe oraz rozwiązania umożliwiające koordynację z systemem inteligentnego domu.