Dom jednorodzinny. Drogi ucieczki ciepła.

Najważniejsza cecha okien to izolacyjność termiczna. Jej wartość wyraża się przez współczynnik przenikania ciepła U. Obecne regulacje nie pozwalają, by był on wyższy niż 1,3, ale w praktyce nie powinien on być wyższe niż 0,9 W/m2K dla domów energooszczędnych.

Innym ważnym parametrem jest współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g. Określa on, ile energii słonecznej przedostaje się do wnętrza przez szyby. Im jego wartość jest wyższa, tym pomieszczenia będą lepiej nagrzewane pod wpływem promieni słonecznych. Wartość ta jest zależna od rodzaju przeszklenia, m.in. ilości szyb i komór w oknie.

Nie tak dawno temu najwyższy współczynnik g traktowano jako nieodłączny element dobrych okien. To wynik biernego zysku energii z promieni słonecznych w okresie grzewczym i możliwością generowania oszczędności. Obecnie wiadomo już, że energooszczędność nie dotyczy tylko sezonu grzewczego, ponieważ porównywalna ilość energii zużywana jest na chłodzenie budynku.

Współczynnik g ma olbrzymie znaczenie, gdy okna wychodzą na południe, ale mniej istotny już się staje dla okien po stronie północnej. Duże przeszklenia od strony południa dają szansę pozyskania energii z nasłonecznienia tak dużej, że przewyższają straty ciepła.

Ciepło, cieplej, najcieplej!

Zyski czerpane z energii słonecznej są możliwe do osiągnięcia jedynie przy prawidłowym ustawieniu budynku względem stron świata. Duże okna powinny znaleźć się od strony południowo-zachodniej, a te po stronie północnej należy ograniczyć do minimum. Decydując się na dom z wieloma przeszkleniami, warto zainwestować w stolarkę okienną o niższym współczynniku U niż ten występujący w standardowych oknach. Dodatkowo należy zastosować osłony utrudniające ucieczkę energii, dzięki czemu bilans zysków i strat nie powinien być ujemny. Najczęściej wybór pada na rolety zewnętrzne. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że działa jako dodatkowa osłona przed przegrzewaniem pomieszczeń.

Energooszczędne okno to połączenie solidnego pakietu szybowego, ciepłej ramki dystansowej oraz grubego profilu.

Termoizolację w domu można poprawić, montując ciepłe pakiety szybowe z dwoma lub trzema szybami ze szkła niskoemisyjnego oraz przestrzenią międzyszybową dodatkowo wypełnioną gazem szlachetnym, np. argonem. Obecnie inwestorzy częściej decydują się na okna cieplejsze niż dwuszybowe, posiadające współczynnik Ug nawet na poziomie 0,7. Współcześnie do najcieplejszych pakietów zaliczane są czteroszybowe z kryptonem o Ug na poziomie 0,3.

Okna energooszczędne wykluczają użycie ramek dystansowych wykonanych z aluminium. Stosuje się ramki wykonane z materiałów niskiej przewodności ciepła, dzięki czemu ograniczona jest kondensacja pary wodnej wewnątrz budynku przy nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Jedne z popularniejszych profili – pięciokomorowe o przekroju nie mniejszym niż 70 mm, nie pozwalają na zamontowanie pakietu szybowego o lepszym współczynniku Ug niż 1,1. Natomiast pakiety o trzech szybach przez swoją grubość wymuszają stosowanie profili o większym przekroju.

Straty energii cieplnej można zredukować przez wymienienie metalowych usztywnień ramy na wzmocnienia wykonane z włókien szlachetnych lub tworzyw sztucznych. Zastosowanie materiałów termoizolacyjnych do wypełnienia komór także polepsza parametry termoizolacji. Połączenie tych wszystkich sposobów umożliwia uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uf profilu z PVC na poziomie 0,9-1,4 W/(m2K).

Energooszczędne drewno

Izolacyjność cieplna profili drewnianych staje się lepsza przez zwiększenie ich grubości. Niegdyś stosowane profile o grubości 68 mm wymienia się na grubsze 78 lub 80, a chcąc zainwestować w stolarkę energooszczędną, wybiera się jeszcze szersze, np. 88 lub nawet 92 mm.

Istotny pozostaje też materiał, z którego profil został zrobiony. Najcieplejsze okna wykonane są z drewna o niskiej gęstości. Okna sosnowe są jednymi z cieplejszych, natomiast modrzew czy dąb uważane są za stosunkowo zimne. Z myślą o inwestorach szukających najcieplejszych okien, którym nie odpowiada estetyka sosny, stworzono profile mieszane. W takich oknach ciepły, sosnowy rdzeń profilu przykryto warstwą ze szlachetnego drewna, odpowiadającego najbardziej wymagającym escetom. Współczynnik Uf poszczególnych profili drewnianych wygląda następująco:

  • profil sosnowy o grubości 92 mm – ok. 1,04 W/(m2K),
  • profil dębowy – ok. 1,3 W/(m2K),
  • profil o konstrukcji mieszanej – ok. 1,19 W/(m2K).