Taśma rozprężna

Po przyjętych przez Parlament i Radę UE postanowieniach
Dyrektywy 2010/21/UE, dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, wraz
z pierwszym dniem 2021 roku budowanie energooszczędnych domów będzie
obowiązkiem wszystkich europejskich inwestorów.W tej sytuacji przyszłość stolarki okiennej to system
illbruck MOWO
. To wielokrotnie tytułowany i nagradzany system marki
Illbruck
, który przeszedł wiele obszernych badań. Okna montowane
są w płaszczyźnie termoizolacji budynku, co ogranicza powstawanie mostków
termicznych. To jedyne, nagrodzone certyfikatem ift Rosenheim rozwiązanie
montażu ciepłego opierające się na spoinie klejowej przenoszącej obciążenia. Przeprowadzone
badania jasno pokazują, że to najdokładniej przebadany system ciepłego montażu
okien. System
illbruck MOWO
występuje w kilku wariantach montażowych.

Trzy
warianty montażowe

Typ 1 – wykusz 35 mm. Illbruck MOWO typu 1 rozwiązuje problemy
mocowań i uszczelnień okien częściowo wysuniętych w ocieplenie. W jego skład
wchodzą: płyta instalacyjna 35 mm PR011 i taśma rozprężna illmod Trio+ TP625.

Montaż przebiega w dwóch krokach:

  • przyklejenie
    płyty instalacyjnej PR011 z profilu 35 mm tak, by utworzyła ramę oraz osadzenie
    w niej okna,
  • uszczelnienie
    przy pomocy taśmy rozprężnej TP652 illmod Trio+.

Utworzona rama z płyty PR011, będąca jednocześnie
przedłużeniem ościeża, łączy się z szybkowiążącym klejem SP340. To rozwiązanie
problemu niedostatecznej odległości od brzegów podczas późniejszego używania
śrub do mocowania ościeżnic.

Typ 2 – wykusz 90 mm. Rama nośna tworzona jest przez profil o
trójkątnym przekroju z przyciętymi krawędziami. W jego skład wchodzą: profil
instalacyjny PR007, profil izolacyjny PR008 i taśma rozprężna illmod Trio+
TP625. Dzięki zastosowaniu klinów izolacyjnych PR008 wzrasta termoizolacja i
spada trudność łączenia klinów z dociepleniem zastosowanym w budynku.

Typ 3 – wykusz od 120 do 200.
Rama o kształcie litery
“L” gwarantuje doskonałe warunki dźwigni, dzięki czemu sprawdza się nawet przy
największych występach. Zastosowane bloki izolacyjne PR012 opracowane są
specjalnie z myślą o łączeniu z kolejnymi elementami budynku i zwiększają
termoizolację. W skład systemu wchodzą: bloki izolacyjne PR012, kątownik
instalacyjny PR(010), taśma rozprężna illmod Trio+ TP625.

Jaki
jest system illbruck MOWO?

Energooszczędny. System illbruck MOWO przeznaczony jest do
pasywnego i blisko zeroenergetycznego budownictwa. Ogranicza wartości liniowe
mostków termicznych i umożliwia wcześniejszą adaptację wnętrz budynku. Pozwala
na pełne zamknięcie otworu nawet po upływie doby. Daje także możliwość
późniejszej wymiany okien bez uszczerbku na elewacji.

Hermetyczny. System illbruck MOWO może występować razem z najszczelniejszą
stolarką okienną w 4 klasie przepuszczalności powietrza. To zasługa doskonałego
współczynnika infiltracji powietrza na poziomie a < 0,1 [m3/m·h·daPa2/3].

Cichy. System illbruck MOWO uzyskał w badaniach izolacyjności wartość
36 dB. Przy zastosowaniu hybrydowego uszczelniacza SP525 wartość ta wzrasta do
43 dB. Żaden inny system nie uzyskał takiego wyniku. Dla porównania tradycyjny
system montażu uzyskał tylko 19 dB.

Kontrolowalny. Na etapie projektowania i wykonania firma Tremco
Illbruck
zapewnia wsparcie przez monitorowanie etapu realizacji
budowy oraz 5-letnią gwarancję funkcjonalności systemu.

Rekomendacyjny. System illbruck MOWO jest rekomendowany w
najnowszych wytycznych ITB nr B6/2016.