poszerzenia okienne

Poszerzenia okienne to istotny element konstrukcyjny w systemach stolarki otworowej z PVC. Niestety, często jest niedoceniane i traktowane jako sposób maskowania błędów wynikających ze złego pomiarowania.

Wielu producentów profili okiennych oferuje profile dodatkowe, w których skład wchodzą również profile poszerzające. W ofercie  znaleźć można szeroką gamę kształtowników o przeróżnej szerokości i wysokości zabudowy, dostosowanych do poszczególnych systemów okiennych. Szeroki asortyment nie jest jednak jednoznaczny z dużym zainteresowaniem. Szkoda.

Dlaczego warto?

Trudno określić czy brak zainteresowania profilami poszerzającymi wśród montażystów i producentów okien wynika z braku wiedzy czy zwykłego niedbalstwa. Zastosowanie tego konkretnego rodzaju profili pozwala uniknąć wielu problemów montażowych oraz projektowych, chociażby deformacje ościeżnicy i trudności w montażu rolet zewnętrznych.

Montaż drzwi

Częstą praktyką montażową jest montowanie drzwi balkonowych i wejściowych przed wykonaniem termoizolacji i ostatecznej warstwy podłogowej. Dolna część zamontowanych drzwi „unosi się” nawet do kilkudziesięciu centymetrów nad betonową wylewką. Pozostawienie na dłuższy czas tak zamontowanych drzwi, nawet z punktami podporowymi z desek czy cegieł, prowadzi do deformacji progu drzwiowego lub dolnego poziomu ościeżnicy. W konsekwencji użytkowanie drzwi będzie utrudnione, a nawet całkowicie niemożliwe.

Zastosowanie profilu poszerzającego w takim przypadku umożliwiłoby posadowienie konstrukcji na stabilnym, twardym podłożu. Byłaby to także dodatkowa bariera termoizolacyjna, rozdzielająca wewnętrzną i zewnętrzną warstwę betonowej posadzki.

Montaż rolet zewnętrznych

Przy wyborze profilu poszerzającego zmniejszyłoby się także ryzyko wystąpienia problemów z montażem rolet zewnętrznych. Mowa tu o montażu aluminiowych skrzynek roletowych i mechanizmu korbowego rolety.

Rolety adaptacyjne polepszają parametry izolacyjności akustycznej i cieplnej dla całej zabudowy, pozwalają także uniknąć bezpośredniej styczności wnętrza budynku i mechanizmu chowania pancerza rolety. Należy jednak pamiętać, że montaż przeprowadzony bezpośrednio na powierzchni muru uniemożliwia całkowitą zabudowę rolet albo wymaga zastosowania grubej warstwy izolacji.

Zastosowanie w takim przypadku profili poszerzających nad oknem tworzy specjalną powierzchnię do zamontowania skrzynki rolety. W efekcie możliwa jest całkowita zabudowa skrzynki, a konstrukcję można schować wewnątrz otworu okiennego.

Innym, równie częstym błędem jest pominięcie miejsca z boku okna do montażu korby lub zwijacza paska. W efekcie niemożliwe jest otworzenie skrzydła okiennego. Rozwiązanie problemu jest proste – wystarczy zaopatrzyć okno w poszerzenie na jednym z jego pionów oraz wykonanie rolety o szerokości poszerzonego okna.

Wymiana stolarki otworowej

Demontaż okien skrzynkowych skutkuje bardzo dużą różnicą wymiarów otworu okiennego na zewnątrz i wewnątrz. Powszechną praktyką w takiej sytuacji jest wypełnienie kawałkami styropianu i pianką szczeliny między ościeżnicą nowej stolarki a murem. Nie wszyscy wiedzą, że takie działanie jest niezgodne z zasadami prawidłowego montażu.

Dzięki zastosowaniu poszerzeń uzyskanie właściwego wymiaru szczeliny montażowej staje się możliwe, tak samo jak stabilne osadzenie stolarki w otworze okiennym.

Zabudowa elementów konstrukcyjnych

Podczas zabudowy okien w budownictwie przemysłowym należy omijać elementy konstrukcyjne budynku oraz prostopadłe ścianki działowe. O wiele łatwiej i szybciej przebiegałyby prace, gdyby zastosować profile poszerzające, połączone w zestawy o odpowiednio dobranej szerokości.

Powyższe przykłady to tylko kilka możliwości, jakie daje wykorzystanie profili poszerzających. Warto je dostrzec i docenić, ponieważ są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym systemów stolarki otworowej wykonanej z PVC. Odpowiednio użyte spełniają wiele istotnych funkcji i wypływają znacząco na jakość oferowanych usług i wyrobów.