Blokowisko z lotu ptaka

Badania stanu technicznego budownictwa wielkopłytowego pod nazwą „Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi” zlecono w 2016 roku Instytutowi Techniki Budowlanej (ITB). W 2017 roku kontynuację tych badań w ramach Narodowego Programy Mieszkaniowego zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Pod koniec października do rządu trafiła informacja o tytule „Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego”, przekazana przez Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa.

Nie tylko wielka płyta

Kilka dni wcześniej, podczas Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017, wystąpił przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Artur Polak reprezentujący departament opowiadał o planowanych działaniach, które miały być wspólną pracą różnych ministerstw. W jego przemówieniu znalazły się m.in.

  • program energooszczędnego wsparcia dla budownictwa drewnianego,
  • dostosowanie szkolnictwa zawodowego do wymagań budownictwa mieszkaniowego,
  • poprawa ochrony osób kupujących mieszkania z rynku deweloperskiego,
  • sprowadzenie na rynek funduszy lub spółek, idealnych do inwestycji na wynajem.

W wymienione działania zaangażowane miały zostać Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony i Konsumentów.

Badanie wielkiej płyty

Kolejnym ważnym punktem w Narodowym Programie Mieszkaniowym były badania stanu technicznego bloków wielkopłytowych, realizowane przez ITB.

W raporcie rocznym za 2016 r. Instytut przedstawił wstępne wyniki prowadzonych badań, bez wskazania propozycji wytycznych oraz działań naprawczych. W 2017 roku kontynuowana jest realizacja Programu, w tym prowadzenie badań w miejscach połączeń konstrukcyjnych w budynkach oraz opracowanie projektu ogólnych wytycznych diagnozowania budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych – widniało w treści dokumentu, który trafił do rządu.

Problemem było jednak to, że w 76-stronicowym raporcie zamieszczonym na stronie ITB, zabrakło wzmianki o badaniach wielkiej płyty.

Co z tymi badaniami?

Zainteresowanych wynikami wspomnianych badań byłoby nawet kilka milionów Polaków. Miały one przesądzić o bezpieczeństwie, trwałości i ewentualnej przebudowie bloków wielkopłytowych. Już podczas okresowych oględzin można było dostrzec wiele problemów technicznych z konstrukcją budynku i usterek, takich jak pęknięcia i rysy na elementach stropowych i ściennych, zawilgocenia, nieszczelne połączenia balkonów ze ścianą budynku, rdzawe zacieki pokrywające elementy żelbetowe, pleśń, objawy degracji systemu odwodnienia i pokryć dachowych, ubytki w betonie.

Po wykryciu tych wad należy wykonać uszczelnienie pęknięć i powierzchniową ochronę betonu, odciążyć istniejące łączniki przez zamontowanie nowych łączników (na przykład kotew rozporowych) oraz naprawić obróbki blacharskie, które wodę odprowadzają poza płytę. Działaniem wskazanym jest też położenie dodatkowej warstwy ocieplenia na ścianie po zewnętrznej stronie, dzięki czemu budynek lepiej eliminuje wilgoć i znosi ciągłe zmiany temperatur.