nieprawidłowy montaż

Nieprawidłowo przeprowadzony montaż ma wpływ na dosłownie każdy parametr użytkowy stolarki. Błędy wynikające z niedokładności lub prób samodzielnego zamontowania okna, prowadzą często do odkształceń lub nawet uszkodzenia profilu okiennego, a w konsekwencji do problemów z ich szczelnym i łatwym zamykaniem. Niepoprawne uszczelnienie skutkuje przewiewami, powstawaniem mostków termicznych, zawilgoceniem ścian i rozwojem pleśni oraz grzybów. Chcąc uniknąć podobnych komplikacji, należy pamiętać o precyzji przeprowadzanych prac oraz zachowaniu właściwej kolejności.

Osadzanie okien w otworach okiennych

Przed przystąpieniem do ustawień ościeżnicy w otworze okiennym należy zadbać o czystość muru. Często dokładne oczyszczenie nie wystarcza i trzeba pokryć powierzchnię otworu podkładem gruntującym. W kolejnym kroku przykręca się do ościeżnicy listwę parapetową, która jest elementem ułatwiającym zamocowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz umieszcza się ją w otworze okiennym.

Ważne jest wypoziomowanie ramy w pionie i poziomie oraz porównanie jej przekątnych przez ustabilizowanie jej przy pomocy klinów. To gwarancja otrzymanych kątów prostych. Używając kotew lub dybli przytwierdza się okno do ściany.

Bardzo ważnym elementem jest dopasowanie okna do wielkości otworu – podkreśla Artur Głuszcz. – Między nim, a ścianą muszą być bowiem zachowane szczeliny pozwalające pracować konstrukcji w trakcie zmian temperatury i wilgoci. Ich szerokość zależy od koloru profilu (rozszerzalność termiczna profili w ciemnych kolorach jest większa niż w przypadku jasnych) i wielkości okna. Należy pamiętać, aby od zewnętrznej strony okno uszczelnić materiałami o właściwościach paroprzepuszczalnych, czyli np. taśmą rozprężną lub folią.

Uszczelnienie łączenia ościeżnicy okiennej i ściany

Po zamocowaniu okna należy wypełnić przestrzeń pomiędzy ścianą i ościeżnicą pianką montażową. Co ważne, pianka poliuretanowa nie służy do mocowania okna, a wyłącznie do termoizolacji. Preparat wykonany z poliuretanu twardnieje pod wpływem wilgoci, dlatego dobrym pomysłem jest zwilżenie muru przed uszczelnieniem. Po zastygnięciu pianki jej nadmiar należy odciąć, wyjąć wcześniej włożone w przestrzeń kliny, a pozostałe luki wypełnić ponownie pianką montażową. Warto zostawić kliny stałe i boczne (na wysokości zawiasów), ponieważ zapewnią stabilizację stolarki w płaszczyźnie muru. Połączenie okno-mur od strony wewnętrznej pomieszczeń dobrze jest zabezpieczyć dodatkowymi materiałami paroszczelnymi.

Wykończeniówka

Po zakończeniu prac związanych bezpośrednio z montażem, można przejść do prac wykończeniowych, czyli tynkowania i malowania. Płytę gipsowo-kartonową lub listwy maskujące można umieścić od wewnątrz na styku okna ze ścianą i dopiero na koniec należy założyć skrzydła okienne, wyregulować okucia i sprawdzić, poprawność funkcjonowania okna. Na sam koniec pozostaje usunięcie ochronnej folii i posprzątanie po pracach ekipy montażowej.

Błędy popełniane podczas montażu

Wielu samouków próbuje samodzielnie montować okna i popełnia wiele błędów. Najczęstsze z nich to:

  • zbyt mała liczba kotew lub dybli bądź ich nieodpowiedni rozstaw,
  • źle dopasowana stolarka okienna do wielkości ościeżnicy,
  • niedokładne uszczelnienie.

Niedopasowanie liczby łączników i niewłaściwy ich rozstaw prowadzi do osłabienia stabilności konstrukcyjnej, a nawet deformacji ościeżnicy lub rozszczelnienia okna.

Kiedy okno jest zbyt duże w stosunku do ościeży, uniemożliwia zachowanie prawidłowych luzów dylatacyjnych, co w efekcie może prowadzić do deformacji okna. Innym negatywnym skutkiem będzie utrudnienie aplikacji pianki montażowej, a to może prowadzić do powstawania nieszczelności. W przypadku odwrotnym, czyli przy zbyt małym oknie, pojawiają się problemy z zamocowaniem mechanicznym okna w ościeżnicy, co wymusza zastosowanie zbyt dużej ilości pianki montażowej. Obróbka murarska takiej spoiny też jest bardzo trudna.

Niedbałe uszczelnienie i zastosowanie zbyt małej ilości pianki montażowej może doprowadzić do pojawienia się mostków termicznych, przez które ucieka ciepło. Pominięcie paroszczelnej izolacji od strony pomieszczeń oraz paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej skutkuje zawilgoceniem powierzchni wokół stolarki, a konsekwencją tego będą zawilgocenia i rozwój grzybów oraz pleśni.

Dla wielu osób montaż okien wydaje się nieskomplikowany i możliwy do przeprowadzeniu samemu, jednak lepiej zaufać doświadczonej ekipie montażowej. Główni producenci stolarki otworowej przeprowadzają regularne szkolenia praktyczne, ponieważ mają świadomość, że teoria bez praktyki na nic się zdaje. To doświadczonym ekspertom z fachem w ręku warto zaufać, a nie domowym kursom wątpliwej jakości.