Źle przygotowany otwór do montażu stolarki

Jakość współcześnie wykonywanych prac murarskich przy wznoszeniu nowych budynków budzi niepokój, szczególnie ściany konstrukcyjne w nowopowstałym budownictwie. Niedbale wymierzony pion i poziom, odchylenia wymiarowe, zaprawa murarska wyłażąca na złączenia pustaków, cegieł i bloczków oraz pokruszone, a nawet uszkodzone elementy ceramiczne… to nie ostrzeżenia, a rzeczywistość.

Co ciekawe, inwestorom jakby zupełnie nie przeszkadzały niedbale, wręcz niechlujne prace – takie budownictwo jest odbierane nawet przy widocznych wadach i przekazywane dalej. Problemu nie widzą również liczne ekipy montujące okna, a przecież źle przygotowana oścież to wręcz gwarancja błędów w montażu i późniejszych reklamacji.

Wiele błędów można byłoby uniknąć, gdyby otwór ościeży został wcześniej poprawnie przygotowany.

Poprawa ościeży

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy ocenić stan otworów okiennych i przygotować je do dalszych prac. W nowym budownictwie przygotowania ograniczają się do wyprostowania, oczyszczenia, wygładzenia i nadania spoistości pionowym i poziomym ścianom ościeży. Przy budowie z pustaków ceramicznych warto przez wyrównywaniem położyć w części progowej ościeży dodatkową warstwę konstrukcyjną, np. z cegły lub bloczków gazobetonowych.

Podobnie montaż powinien wyglądać przy wymianie okien. Zdemontowanie starej stolarki niesie za sobą uszkodzenie muru konstrukcyjnego, dlatego przed montażem nowych okien nie wystarczy oczyszczenie ościeży z kawałków gruzu. Podstawowym zadaniem jest na tym etapie przywrócenie stanu ościeży okiennej sprzed pierwszego montażu. W pierwszym kroku należy uprzątnąć gruz, a w kolejnych sprawdzić, czy płaszczyzny ościeży są proste (szczególną uwagę należy poświęcić wewnętrznej części węgarków) i wyrównać je tynkiem i litym materiałem. Dla poprawienia spoistości podłoża można użyć tzw. primerów – gruntujących środków, które zwiększają trwałość wiązań materiałów uszczelniających.

Demontaż parapetów

Przy wymianie stolarki okiennej należy liczyć się z koniecznością demontażu parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych, a często nawet z ich całkowitą wymianą. Montaż stolarki okiennej bez wcześniejszego usunięcia parapetów nie pozwala na naprawę ościeży. W konsekwencji wykonanie prawidłowego uszczelnienia jest niemożliwe.

Uszczelnienie

Aplikacja pianki poliuretanowej na nieoczyszczoną, zakurzoną powierzchnię ościeży pozbawia ją właściwości termoizolacyjnych. Nie można mówić o skutecznym uszczelnieniu, kiedy warstwa PU wiąże się z warstwą kurzu, a nie litym murem konstrukcyjnym. Warunki atmosferyczne takie jak zmiana temperatur czy silne podmuchy wiatru doprowadzają do poluzowania pianki. Przez powstałe mikroszczeliny przenika do wnętrz zimne powietrze. Pianka nie wpływa wyłącznie na izolację termiczną, ale także na akustyczną – niepoprawna aplikacja pianki poliuretanowej prowadzi do zwiększenia hałasu w domu.

Prawidłowe przygotowanie ościeży do montażu jest jednym z ważniejszych etapów wymiany stolarki okiennej oraz jej montażu. Warto poświęcić temu więcej uwagi, ponieważ każde lekceważenie prowadzić może do negatywnych, trudnych do naprawy skutków. Nie wystarczy późniejsze „silikonowanie” szczeliny dylatacyjnej, by zapobiec przedmuchom powietrza czy przenikaniu wody opadowej do wnętrza domu – taki sposób radzenia sobie z problemem jest krótkotrwały, ponieważ nie likwiduje przyczyny. Chcąc skutecznie usunąć przyczynę przecieków i przewiewów, należy zdemontować okno i przygotować oścież przed powtórnym montażem, a to wszystko kosztuje niemałe pieniądze. Jedno jest pewne – koszty będą o wiele wyższe niż przy porządnym montażu, przeprowadzanym od samego początku.