profile okienne

Projekty domów energooszczędnych zakładają zazwyczaj olbrzymie przeszklenia. Decydując się na taki projekt, należy dopilnować, by drzwi tarasowe i okna miały należyte parametry.

Tym bardziej to istotne, że od 2014 roku obowiązują nowe regulacje prawne w budownictwie, dotyczące warunków technicznych nowopowstających budynków i ich usytuowania. To był pierwszy etap zmian, kolejny wszedł w 2017, a ostatni planowany jest w 2012 roku. Rozporządzenie ma na celu poprawę efektywności energetycznej nowych budynków mieszkalnych.

Wspomniane warunki techniczne wyznaczają m.in. najwyższą wartość współczynnika Uw dla okien w budownictwie mieszkalnym. Osoby, które dostaną zgodę na budowę po wymienionych terminach, muszą dostosować budowę do wymaganych parametrów izolacyjnych, kształtujących się następująco:

  • po pierwszym stycznia 2014 roku – 1,3 W/(m2K) dla pionowych okien i 1,5 W/(m2K) dla okien dachowych;
  • po pierwszym stycznia 2017 roku – 1,1 W/(m2K) dla pionowych okien i 1,3 W/(m2K) dla okien dachowych;
  • po pierwszym stycznia 2021 roku – 0,9 W/(m2K) dla pionowych okien i 1,1 W/(m2K) dla okien dachowych.

Powyższe regulacje dotyczą budynków z pozwoleniem na budowę wydanym po 31 grudnia 2013 roku. Obiekty z wcześniejszą zgodą podporządkowane są przepisom obowiązującym do końca 2013 roku. Niższe wymagania wobec okien dachowych wynikają wyłącznie z odmiennej metodologii pomiarowej, a nie mniejszych oczekiwań.

Zmiany w przepisach i stolarce

Wraz ze zmianą przepisów i zaostrzeniem wymagań dotyczących parametrów okien, przedstawiciele handlowi oraz sprzedawcy dostrzegają zainteresowanie klientów produktami o wyższym standardzie niż dotychczas obowiązujący. Mają też większą wiedzę o rynku, montażu i samych produktach niż dotychczas oraz świadomość, że tańsze okna ich nie usatysfakcjonują. Coraz częściej przed zakupem dokładnie analizują rynek, pytają o parametry dotyczące termoizolacji i dźwiękochłonności, interesują się odpornością na parcie wiatru, okresem gwarancji oraz ekologicznym procesem produkcji.

Obecnie już wielu producentów posiada w swojej ofercie okna o lepszych parametrach niż wymagane po trzecim etapie zmian. Przewiduje się też, że zwiększone zainteresowanie inwestorów stolarką okienną o lepszych parametrach zmieni udział w rynku stolarki dwuszybowej, prowadząc do usunięcia jej z rynku pierwotnego już na początku 2017 roku.

Funkcje okien w energooszczędnym domu

Współczesne okna są tak zaawansowane technologicznie, że poza dostarczaniem oświetlenia do pomieszczeń chronią także dom przed niską temperaturą, dostarczają energię cieplną z promieni słonecznych oraz pomagają w wentylacji pomieszczeń. Podobnie jest z oknami dachowymi. Mają bardzo wysokie parametry termoizolacyjne i doskonale doświetlają poddasze, a poza tym są trudniejsze do sforsowania przez intruzów niż okna pionowe. Ich nachylenie zwiększa też prywatność domowników.

Kwestia światła wpadającego przez okna zamontowane w połaci jest kwestią sporną. Z jednej strony uważa się, że są lepsze od okien pionowych, ponieważ dostarczają więcej światła. Z drugiej jednak strony nie zawsze jest to atut. Latem zbyt wiele światła może być uciążliwe, szczególnie jeśli idzie ono w parze z niepożądanym nagrzewaniem się pomieszczeń. Natomiast zimą, jeśli dach nie ma dużego nachylenia, śnieg gromadzi się na szybie i ogranicza oświetlenie.

Okna połaciowe narażone są bardziej na wilgoć niż stolarka pionowa. Para wodna unosi się do góry razem z ciepłym powietrzem i zalega przy powierzchni dachu. Szczelność okien prowadzi do kondensacji pary wodnej, dlatego rama okienna powinna być wykonana z wodoodpornych materiałów i posiadać nawiewniki wymieniające wilgotne powietrze.